「A R K S T A T I O N」

26. may 2015 at 13:28 | Drake
____________________________________________________________________________________

Vládní a vědní stanice. Ve zkrácené formě Go Sci, je primárním kruhem Archy. Go Sci a jiné kruhy stanic Archy vytvářejí umělou gravitace pomocí dostředivé síly. Go Sci je důležitou součástí celé Archy, jelikož se zde nachází vedení a operační sekce Archy. Je hlavní a důležitou částí Archy, odtud se všechno řídí. Nachází se zde lékářská stanice, ale do jiných částí stanice je přístup pro obyčejné obyvatele zakázan, pokud zde nepracujete nebo nejste povoláni.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Nachází se ve Go Sci. Přístup sem má každý. Všechny léky, zdravotní materiály se tu nacházejí. Je přísně zakázáno si odsud něco brát. Vše je pod přísným dohledem. Léky, které budete muset brát, si smíte vzít jen zde pod dohledem doktora. Jsou tu zásady, které musí dodržovat i doktor. Zdravotních potřeb mohou využívat jen v určeném množství. Před místností se nachází chodba, která slouží jako čekárna. Pokud Vám bude zle, lékářská stanice je tady pro vás 24 hodin denně.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Stanice na monitorování Země se nachází též v Go Sci. Podle názvu můžete vědět, že slouží hlavně k monitorování Země a všeho, co se kolem týče. Stejně tak tu monitorují svojí vyslanou 100. Mají tu možnost komunikace ze Zemí, se 100. Bohužel v současné době s nimi není komunikace možné, jelikož mají zničené rádio. Takže jediné, co jim musí stačit jsou jejich náramky, které monitorují jejich životní funkce. A doufat, že to 100 přežije a Země je opět obyvatelná.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Alpha tvoří další kruh kolem celé Archy, takže z každého okna je z ní vidět na nějaký pěkný výhled do vesmíru nebo na Zemi. Je rozdělená do obytných místností, do bytů, které jsou dostatečně velké pro celé rodiny a dovolit si je mohou jenom ti nejbohatší na Arše. Veškerá vyšší vrstva se automaticky přesouvá sem, můžete zde najít bydlet kancléře, inteligenci nebo důležité lidi na vysokých pozicích. V této stanice se nachází i základní vyučování, která je k dispozice pro všechny děti a mladistvé na Arše.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Jiný název pro tuto sekci je Power Station. Objevují se zde i speciálně zaměřené školy na výcvik ochrany nebo práva, ne medicína a fyzika, ty se vyučují na vědní stanici. Právě tady se zajišťuje, aby měli vybraní lidé správné vzdělání. Stejně tak je tu mnoho možností zábavy a kroužků, ve kterých můžete zabít trocha času. Vytváří se zde většina elektrické energie používaná po celé Arše, která je velmi důležitou součástí Archy.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lidé z Mecha Station jsou překvapivě většinou mechanici, tohle povolání se dědí v rodině, ovšem každý se může přestěhovat, pokud na to má. I malé děti se zde učí něco spravovat a většinou odsud pochází šikovní lidé. Tito technici spadají pod hlavního technika, který bydlí v Alpha. Opravují Archu, když se něco stane, rozumí elektřině a Arše, také staví únikové moduly, kdyby se cokoli stalo. Ti nejlepší dokonce chodí do otevřeného vesmíru spravovat Archu zvenku, ale ti nesmí mít žádné zdravotní potíže, na to jsou dost přísné podmínky.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Agro stanice je nejpozoruhodnější ze všech, jelikož tady se uchovává život, jiný než lidský. Byty jsou zde malé, aby se místo zachovalo pro široká pole, kde se pěstuje obilí nebo kukuřice, se vším chemicky upraveným, aby to bylo schopné vyrůst i na Arše. Nachází se zde sady a louky, ovšem nikdo tam nesmí jenon lenošit nebo skotačit, na to na Arše není čas a je potřeba vypěstovat co nejvíc potravin. Můžete zde najít i zvířata, krávy, ovce, kozy, ty jsou ovšem jedině užitková, nikdo na Arše jiné zvíře nemá.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

V Hydra nikdo nežije, jelikož tahle stanice je zaměřená na vodu, nejdůležitější látku k životu všeho na Arše. Bylo by tudíž nebezpečné nechávat někoho žít poblíž hlavního pracoviště s vodou, kdyby se cokoli stalo, aby voda nebyla znečištěná. Chodí sem pracovat lidé z jiných stanic a vždy jsou podrobeni speciální očistě, aby se vodě něco nestalo, proto někomu nemusí tahle voda vůbec chutnat, protože je s ní zacházeno strašně opatrně. Není to zase tak těžká práce, ale je k ní potřeba zodpovědnost, přesto sem mohou i velmi mladí lidé chodit pracovat.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Bydlí zde celkem dost chudých lidí a byty jsou tady malé. Každý se živí tak, jak může. Oficiálně se na téhle stanici recykluje odpad a vyrábí se z něj nové oblečení, nové předměty každodenní potřeby, lidé odsud jsou schopni dělat všechny práce, které nikdo jiný dělat nechce. Jsou zde různí uklízeči, lidé, kteří na sobě nechávají testovat léky atp. Někteří jiní obyvatelé Archy si ani nedovolují na tuhle stanici vkročit, jelikož zákon je tady porušován více než jinde a pro cizince tady rozhodně není bezpečno.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Arrow stanice svým vzhledem pripomíná šíp, který prochází kružními stanicemi. Je umístěna nejdál ze všech stanic od Go Sci stanice a přiléhá k Mecha. V téhle stanici se nic speciálního nevyrábí, odsud je ale možné se dostat ven do volného prostoru, pro mechaniky, kteří spravují Archu zvenku, je to jejich pracoviště. Jinak je Arrow především obytnou stanicí, bydlí zde všichni ti lidé, kteří se nenarodili někde jindy. Povolání mají různá, samozřejmě nejvíce jsou zde mechanici.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Na Arše je každý prohřešek proti tvrdému zákonu velmi přístě trestán. Lidé starší 18 let jsou po soudu, který většinou nedopadne dobře, vypuštěni do vesmíru. A ti mladší jsou po soudu, pokud pro ně nebude jiné východisko, umístěni do vězení. Cely jsou zde velké podle počtu lidí. Samozřejmě není s vězni zacházeno nemorálně, ale takové pohodlí jako doma to také není. Vězni jsou zde na celách buďto po skupinkách nebo jsou umístěni na samotky, pokud hrozí nebezpečí, že by ublížili ostatním.
____________________________________________________________________________________
 


Actual articles

Advertisement