「T R I G E D A S L E N G」

25. may 2015 at 16:40 | Drake
Trigedasleng je jazyk, kterými se dorozumívají Zemšťané. Předpokládá se, že jazyk znají všechny skupiny Zemšťanů, alespoň v regiónu, kde se nacházíme (severovýchod Spojených států). Tridegasleng není úplně tak odlišná od angličtiny, pochází z hustého přízvuku americké angličtiny, můžete zaslechnout i podobnost s africko-americkým dialektem angličtiny. Jazyk se po 3 generacích rapidně vyvinula. Vývoj byl též ovlivněn kódovým systémem, který vznikl krátce po apokalypse, ale to ovlivnilo abecedu jen minimálně. Gramatika se postupem času změnila a jazyk byl později od angličtiny nerozeznatelný. Zemšťani mluví mezi sebou jen Trigedaslengem, avšak najdou se někteří, kteří zvládají i moderní angličtinu, ale tu před svými nepřáteli většinou skrývají.

ZDE je anglicko-trigedasleng slovník, ale na to bychom moc nevsázeli, jelikož ve slovníku nejsou všechny slova, a ne všechno se přeloží. Většina známých vět a slov ze seriálu tam naleznete. Ve hře samozřejmě nemusíte využívat tento jazyk, pokud se v tom nevyznáte, ale pokud si chcete spestřit hru, tak ovšem můžete.

 • A, a = "a" zní v "apple" (e) - Pokud je "a" poslední písmeno, zní to jako "sofa" (a)
 • Ai, ai = "i" zní v "bite" (aj)
 • Au, au = "ow" zní v "cow" (au)
 • B, b = "b" zní v "bad" (b)
 • Ch, ch = "ch" zní v "chop" (č)
 • D, d = "d" zní v "dock" (d)
 • E, e = "e" zní v "get" (e)
 • Ei, ei = "ei" zní v "eight" (ej)
 • F, f = "f" zní v "fate" (f)
 • G, g = "g" zní v "goat" (g)
 • H, h = "h" zní v "hate" (h)
 • I, i = "i" zní v "kid" (i)
 • J, j = "j" zní v "jump" (dž)
 • K, k = "k" zní v "keep" (k)
 • L, l = "l" zní v "look" (l)
 • M, m = "m" zní v "made" (m)
 • N, n = "n" zní v "near" (n)
 • O, o = "aw" zní v "law" (ó)
 • Ou, ou = "o" zní v "wrote" (ou)
 • P, p = "p" zní v "pelt" (p)
 • R, r = "r" zní v "red" (r)
 • S, s = "s" zní v "slice" (s)
 • Sh, sh = "sh" zní v "shark" (š)
 • T, t = "t" zní v "talk" (t)
 • Th, th = "th" zní v "think" (tf)
 • U, u = "u" zní v "rude" (u)
 • V, v = "v" zní v "vice" (v)
 • W, w = "w" zní v "wild" (w)
 • Y, y = "y" zní v "you" (j)
 • Z, z = "z" zní v "zoo" (z)
 • ain = "mine [moje]"
 • yun = "yours [tvoje]"
 • ai stegeda = "my village [moje vesnice]"
 • Leksa swis = "Lexa's knife [Lexy nůž]"
 • yu gonplei = "your fight [tvoje | vaše bitva]"
 • gona java = "warrior's spear [valečníkův oštěp]"
 • emo honon = "their prisoners [jejich vězni]"
 • Sky People - Skaikru
 • Mountain Men - Maunon
 • Lesní klan | Woods Clan - Trikru / Trigedakru
 • Lodní lidé | Boat People - Floukru / Floudonkru
 • Ledový národ | Ice Nation - Azgeda
 • Pouštní klan | Desert Clan - Sankru / Sangedakru
 • Jezerní klan | Lake People - Podakru
 • Delphi Clan - Delfikru
 • Žhoucí les | Glowing Forest - Trishana
 • Nížinoví jezdci | Plains Riders - Ingranrona
 • Klan modrého útesu | Blue Cliff Clan - Ouskejon Kru
 • Shallow Valley - Louwoda Kliron
 • Skalní linie | Rock Line - Boudalan
 • Broadleaf - Yujleda
 • A: en
 • Ahoj: heya or hei
 • Ale: ba
 • Angličtina (jazyk): Gonasleng
 • Ano: sha
 • Armáda, jednotka válečníků: gonakru
 • Az: led
 • Bezcenný/pošetilý: branwoda or branwada z "brown-water"
 • Bezpečný: klir z "clear"
 • Boj: gonplei z "gunplay"
 • Bouře: skaikracha
 • Číslo: noma z "number"
 • City of Light: Soncha Kapa; Sonchageda/Sonchgeda z soncha "light" + kapa "city"
 • Děkuji: mochof or chof
 • Dítě: goufa or yongon z "goof-off" a "young one".
 • Duše: keryon z "carry on"
 • Gorila: pauna
 • Holka: gada
 • Jazyk: sleng ze "slang"
 • Jezdec: hosa z "horse"
 • Kamarád: lukot
 • Koalice: kongeda
 • Konec/hotovo/dokončeno: odon z "all done"
 • Královna: plana
 • Krev: jus z "juice"
 • Léčitel: fisa / fiser
 • Les: trimani z "tree" + "many"
 • Ležící: spichen
 • Matka: nomon z "number one"
 • Mountain Men: Maunon
 • Mount Weather: Maun-de
 • Mýval: snacha
 • Na shledanou: leidon or leida
 • Ne: no
 • Nebe: skai
 • Nebeské lidi: Skaikru
 • Není zač: pro
 • Nikdy: nowe z "no way"
 • Nůž: swis ze "Swiss army knife"
 • Oběd: sanch
 • Od/na/s: kom z "come"
 • Otec: nontu z "number two"
 • Předtím: fou
 • Připojené/propojené: teina
 • Prosím: beja
 • Průchod: gouthru z "go-through"
 • Schovaný: stelt
 • Síla: yuj z "huge"
 • Skupinka: kru z "crew"
 • Slabina: kwelnes
 • Stín: trikova z tri "tree" + kova "cover"
 • Tunel: sobwe z "subway"
 • Válečník: gona z "gun" + "-er"
 • Velitel: heda z "head" + "-er"
 • Vězeň: honon z "hunt" + -on "one"
 • Vrah: ripa / riper [Reapers]
 • Vyvrženec: splita ze "split" + -a "-er"
 • Život: sonraun z "sun" + "around"
 • Krev musí mít krev: Jus drein jus daun!
 • Láska je slabina: Hodnes laik kwelnes.
 • Mrtví jsou pryč, živí jsou hladoví: Stedaunon don gon we; kikon ste enti.
 • Naše bitva neskončila: Osir gonplei nou ste odon.
 • Nechť se znovu setkáme: Mebi oso na hit choda op nodotaim.
 • Tvůj boj je u konce: Yu gonplei ste odon.
 • Já jsem Octavia od Nebeských lidí a hledám zde bezpečný průchod: Ai laik Okteivia kom Skaikru en ai gaf gouthru klir.
 • Sražen/a k zemi, postav se znovu na nohy (motivační věta, pokud dostanete výprask) "Get knocked down, get back up.": Ge smak daun, gyon op nodotaim.
 • Jedna - won
 • Dva - tu | 2. - seken
 • Tři - thri
 • Čtyři - fou
 • Pět - fai
 • Šest - sis
 • Sedm - sen
 • Osm - eit
 • Devět - nain
 • Deset - ten
 • Jedenáct - len
 • Dvanáct - twel
 • Třináct - thotin
 • Čtrnáct - fotin
 • Patnáct - fitin
 • Šestnáct - sistin
 • Sedmnáct - sentin
 • Osmnáct - eitin
 • Devatenáct - naitin
 • Dvacet - tweni
 • Dvacet jedna - tweni won
 • Dvacet dva - tweni tu
 • Třicet - thodi
 • Čtyřicet - fodi
 • Padesát - fidi
 • Šedesát - sisti
 • Sedmdesát - sendi
 • Osmdesát - eidi
 • Devadesát - naidi
 • Sto - honet
 • Tisíc - thauz
 • Milión - miyon
 • Bilión - biyon
 


Actual articles

Advertisement